Martin Novotný
ZEMNÍ PRÁCE
Likvidace odpadů
Používaná technika